Delbetaling via Sparxpres
I samarbejde med Sparxpres tilbyder vi attraktiv, nem og hurtig delbetaling.
Så nemt er det - ansøg allerede i dag
Ansøg
Vælg Sparxpres delbetaling som betaling i webshoppen
Godkendelse
Underskriv digital med MitID
Modtagelse
Du er klar til at modtage eller hente dine varer
Betaling
Lånet udbetales til forhandleren
Lånet kan altid indfries uden ekstra omkostninger. Der forudsættes betaling via Mit Sparxpres.
Der er 14 dages fortrydelsesret. Bevilling kræver positiv kreditværdighedsvurdering.
For øvrige omkostninger, gebyrer, klageadgang, fortrydelsesret mv. - klik her.

Sparxpres delbetaling vælges under betaling.

Vilkår og handelsbetingelser

Anvendelse og gyldighed

Ethvert salg fra Middelfart Maskiner Aps (herefter benævnt MM) er underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. er ikke bindende for MM, medmindre MM skriftligt har accepteret dette.

Tilbud/ordre

Aftale mellem køber og MM anses først for indgået ved MM´s fremsendelse af varen eller ved MM´s skriftlige accept af tilbuddet. Fremsendelse af ordrebekræftelse til køber anses ikke som accept af købers tilbud, medmindre dette er anført udtrykkeligt i ordrebekræftelsen. I handelskøb kan annullering af en ordre kun ske med MM´s skriftlige godkendelse.

Fortrydelsesret

I forbrugerkøb har køber 14 dages fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Du skal senest 14 dage efter modtagelse af varen meddele os, at du ønsker at returnere varen. Du kan ikke fortryde et køb ved blot at nægte at modtage varen. Varer, der har været i stald, opfylder ikke lovens forudsætninger for at gøre fortrydelsesret gældende, idet de ikke er egnede til videresalg efterfølgende. Returneres varen i ubrudt emballage og ubrugt, refunderes det beløb, du har betalt for varen fratrukket eventuelt gebyr opstået ved din betaling med kreditkort ved bestillingen. Har du taget varen i brug, vil MM foretage en vurdering af varens værdiforringelse og herefter kun refundere det beløb, der svarer til forskellen mellem værdiforringelsen og den pris, du har betalt for varen. Bestillingsvarer og specialvarer er undtaget fra den almindelige fortrydelsesret. Hvis du fortryder dit køb, skal varerne tilbageleveres til:

Middelfart Maskiner Aps

Kauslundevej 20

5500 Middelfart

Ovenstående adresse benyttes også ved returnering af varer i forbindelse med reparation / reklamation. Hvis du fortryder dit køb, og varen er ubrugt og i original emballage, får du naturligvis det beløb tilbage, du har indbetalt til os. Beløbet bliver refunderet til det kort, du har betalt med, eller til din bankkonto, indenfor 30 dage efter vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelse. Omkostninger til fragt og porto i forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten refunderes ikke – du skal selv betale for at returnere varen. Ved returnering af en vare skal du sørge for, at varen er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for pakken / varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor din postkvittering / dit track-and-trace nummer. Du skal afsende varer, der returneres, senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du har fortrudt dit køb. For at lette ekspeditionen kan du vedlægge en kopi af din ordrebekræftelse eller faktura. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. For information om hvad det koster dig at sende varer retur, bør du undersøge priser hos de forskellige udbydere. Alt efter pakkens størrelse / vægt, og i visse tilfælde adressen, returpakken afsendes fra, er der i Danmark forskellige takster. Vi foreslår dig at undersøge f.eks. Postnords, Brink Transport, GLS’ og andres hjemmesider for priser på returnering af pakker / paller. Vi henviser til flg. hjemmesider:

Post Nord, www.postnord.dk

Brink, www.brinktransport.dk

GLS, www.gls.dk

Priser, fragt m.v

B2B handelsbetingelser:

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for B2B-kunder gælder alle køb fra sælger, medmindre andet er skriftligt aftalt med køberen!

Tilbud og efterfølgende bestilling er først endelig, når køber har modtaget ordrebekræftelse inkl. priser.

Betaling er mulig ved evt. bankoverførsel til oplyst konto og iht. forfaldsdato. Forrentning af udestående i tilfælde af for sen betaling (morarente) sker med 2% pr. måned.

Leveringssted er pr. definition virksomhedsadressen for MM med mindre andet er aftalt skriftligt. Leveringstid fra godkendt ordre er op til 10 hverdage for lagerførte varer. For bestillingsvarer sendt fra eksterne leverandører op til 21 hverdage. Ønskes varen leveret på købers adresse anses varen for leveret ved overgang til transportør. Leveringsbetingelse jf. Incoterms 2023 er CPT. 

Køber har pligt til at undersøge modtagne varer for synlige fejl indenfor 4 dage. Reklamation senere end dette afvises. Sælger har ejendomsforbehold i varer indtil fuld betaling har fundet sted. Dette gælder ikke varer som er betalt kontant ved afhentning. Evt. tilskrevne renter og rykkergebyrer betales før varen.  

Ordre er bindende og det er ikke muligt at annullerer medmindre sælger stiller forslag herom. Skulle en vare være væsentlig forsinket (mere end 28 dage) har køber mulighed for at annullerer købet. Der kan ikke gøres yderligere krav fra køber ved forsinkelser. 

For B2B kunder er der 3 mdr. reklamationsret med mindre andet er aftalt skriftligt. Kunden skal reklamerer straks køber har opdaget, eller burde have opdaget en fejl ved produktet. Sælger har ret til at afhjælpe problemet, enten selv eller via samarbejdspartnere. 

MM er uden ansvar i forhold til købers evt. drifts- eller avancetab i forbindelse med produkter købt ved MM.

MM har tegnet produktansvarsforsikring på de produkter der sælges. Erstatning kan ikke overstige beløbet på den gældende forsikring. Håndtering af evt. produktansvar sker via MM´s forsikringsselskab.  

MM´s priser er ex. moms og er dagspriser. Ordrer bestilt via telefon tillægges 50 kr. + moms i ekspeditionsgebyr. Fragt beregnes i grupper efter størrelse / vægt på godset og kan ses når varerne er lagt i kurven. Visse varer kræver lastning på paller. Paller faktureres med 100 kr. + moms pr. stk. Der kan være varer som af størrelseshensyn kræver en specialtransport. Det er altid muligt at afhente sin bestilte vare i Kauslunde efter nærmere aftale. Når du handler på vores hjemmeside indgås aftaler på dansk.

MM tager forbehold for: Prisstigninger, valutaændringer, afgiftsændringer, udsolgte varer, restordrer, ikke fremkomne varer, tastefejl og force majeure.

Leveringsbetingelser

Hovedregel: Levering sker hurtigst muligt, oftest 2-10 dage efter bestilling afgivet inden kl. 11.00. Dette gælder alene for varer som findes i lager hos os eller leverandøren. Køb ,hvor levering er fragtfri, sendes fortrinsvis direkte fra vore leverandøres egne lagre, og køb under fragtgrænsen faktureres forsendelsesomkostningerne til kunden. Prisen varierer i prisgrupper og kan ses ved betalingsdelen inden bestilling og er plus moms for levering brofast indenfor Danmarks grænser, dog ikke Grønland og Færøerne, afhentning er altid muligt efter nærmere aftale. Store maskiner som kræver kran- og/eller blokvognstransport faktureres omkostningen til kunden

Undtagelser vedr. forsendelsesomkostninger vil fremgå i markedsføringsmaterialet. Ekstra udgifter i forbindelse med forsendelser leveret med blokvogn, kurér eller ekspres kan forekomme. Mi-mas forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre priser på forsendelsesomkostninger og fragtbetingelserne generelt. Vi gør opmærksom på, at enkelte varer, typisk varer som skal monteres og f.eks. sendes direkte fra leverandøren, kan have en længere leveringstid end den normale leveringstid på 2-10 dage.

Betaling

Ved kreditkøb er købesummen forfalden til betaling 6 dage efter levering. Faktura fremsendes via email og ikke med varen. Betaling bedes foretaget ved bankoverførsel, eventuelt via homebanking. Vi gør

opmærksom på, at benytter du bankoverførsel, er du ikke beskyttet af den såkaldte indsigelsesordning, som kun er gældende ved betaling med kreditkort. MM forbeholder sig ret til at forlange forudbetaling. Alle kunder, der køber på kredit hos MM, kreditvurderes løbende og første gang ved første ordre. Vurderingen kan ske gennem Experian (tidligere RKI). Personer under 18 år kan ikke købe på kredit. Betaler køber ikke i rette tid, kan MM fra forfaldsdagen kræve betaling for renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. samt rykkergebyr. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, idet sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. Kortbetaling kan benyttes på Internettet, og vi tilbyder betaling med flg. korttyper:

VISA/Dankort

VISA

Mastercard

Der tages ikke gebyr ved betaling på www.middelfart-maskiner.dk, og beløbet hæves naturligvis først på dit kort, når varerne sendes fra MM. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Levering m.v.

MM tilstræber, at levering sker hurtigst muligt, ca. 2-10 dage efter bestilling afgivet inden kl. 11.00. Levering skal dog senest ske inden for rimelig tid. Levering anses for sket, når genstanden er overgivet til en fragtfører, der har påtaget sig forsendelsen. Ved forsinkelse fra MM’s side kan køber i handelskøb kun gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, såfremt forsinkelsen strækker sig ud over 45 dage, efter levering burde være sket. Køber kan i så fald vælge at kræve aftalen gennemført til en ny leveringsdato eller annullere ordren. Køber kan ikke gøre andre misligeholdelsesbeføjelser gældende over for MM. MM er ikke ansvarlig overfor køber, når force majeure omstændigheder indtræder og hindrer eller udsætter opfyldelse af aftalen – herunder strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra leverandører, manglende transportmuligheder, eller andre omstændigheder, som MM ikke er herre over. I dette tilfælde er MM berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

Undersøgelsespligt

I handelskøb er køber forpligtet til straks ved modtagelsen af en vare at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

Reklamation, garanti og ansvar

Handelskøb: Køber skal give skriftlig meddelelse om fejl/mangler direkte til MM uden ugrundet ophold dog senest tre dage efter manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. Såfremt køber ikke underretter MM om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at returnere varen til MM uden forudgående skriftlig accept. Ethvert mangelkrav skal uanset art være gjort gældende senest 24 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader køber dette, kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. MM’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter MM’s valg, enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af MM fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende.

Forbrugerkøb: Som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. De første 6 måneder er der en formodning for at en mangel var til stede fra start. De sidste 18 måneder er det dig, der skal sandsynliggøre at manglen var der fra start. Er reklamationen berettiget, kan du enten få varen ombyttet, repareret, eller få et afslag i prisen / pengene retur, alt afhængig af den konkrete situation.

Bemærk: Garantien dækker ikke:
– Rene slitagedele og forbrugsvarer som knive, remme o.lign.
– Dækning af kundens arbejdsløn.

Du skal reklamere indenfor “rimelig tid” (senest indenfor 1 måned) efter du har opdaget manglen. Reklamationen skal være berettiget, dvs. manglen på varen må ikke være opstået af f.eks. forkert brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Er reklamationen berettiget, refunderer vi – indenfor rimelighedens grænser – dine fragtomkostninger. Ved returnering bedes du oplyse så detaljeret som muligt hvad problemet er. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Kontakt os inden returnering på 2324 2880, eller på mail info@mi-mas.dk

Varen sendes til:

Middelfart Maskiner Aps

Kauslundevej 20

5500 Middelfart

Handelskøb og forbrugerkøb

MM er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som en mangel måtte forårsage herunder – men ikke begrænset til – enhver form for skade, der rammer besætning, afgrøder og maskiner eller forårsager driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v. I forbrugerkøb er købelovens § 80, stk. 1, ikke herved fraveget.

Produktansvar

For produktansvar er MM alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. MM fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag, herunder – men ikke begrænset til – enhver form for skade på besætning, afgrøder eller maskiner som følge af brug af en vare købt hos MM. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på MM’s produktansvarsforsikring. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele MM, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning MM måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde MM skadesløs i samme omfang, som MM’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

Værneting

Enhver uenighed eller tvist mellem køber og MM afgøres i handelskøb ved MM’s hjemting under anvendelse af dansk ret. Dette lovvalg omfatter dog ikke dansk rets internationalprivatretlige regler. MM kan dog altid vælge at sagsøge køber ved dennes.